Slađana Ljubić ISTORIJA UMETNOSTI STAROG I SREDNJEG VEKA Marijana Gluhović ISTORIJA UMETNOSTI NOVOG VEKA Marijana Gluhović ISTORIJA MODERNE I SAVREMENE UMETNOSTI Sanja Ignjatović ISTORIJA GRAFIČKOG DIZAJNA Mladen Radić DIZAJN SEĆANJA Ivan Tabaković DIZAJN SEĆANJA Miljan Dičić DIZAJN SEĆANJA

PREDMETI

ISTORIJA DIZAJNA

ISTORIJA UMETNOSTI STAROG I SREDNJEG VEKA

ISTORIJA MODERNE UMETNOSTI