Dizajn i istorija sporta 2017

Dizajn i istorija sporta u porodičnim fotografijama studenata

Ideja ovogodišnje tematske izložbe studenata u okviru predmeta Istorije umetnosti nosi naziv Dizajn i istorija sporta u porodičnim fotografijama. Ideja je proistekla iz aktivnosti vezanih za manifestaciju Noći Muzeja 2017. u okviru koje je bio uključen i Univerzitet Metropolitan. Zadatak je bio da se vizuelno, novim medijima mapira prostor starog kupališta i oživi prostor nekadašnjeg i sadašnjeg sportskog centra. Istražujući sopstvenu porodičnu prošlost i istražujući istoriju porodice studenti su prikupili fotografije, koje svedoče o sećanju na različite profesionalne i rekreativne sportske aktivnosti članova porodica. U pitanju su fotografije koje potiču prvenstveno iz druge polovine XX veka, pa sve do današnjih dana. Na fotografijama su prikazani razni članovi porodica koji su trenirali fudbal, boks, atletiku ili plivanje. Poseban segment izložbe čine fotografije koje se odnose na istoriju plaže i kupališta u porodičnom vizuelnom sećanju. Na ovaj način spaja se vizuelna memorija u fotografijama sporta i različiti lokaliteti, toposi.