Osmanski Beograd – Vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta

 

U okviru naučnoistraživačke aktivnosti i angažovanja profesora Univerziteta Metropolitan na projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Matematičkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti nastao je video Osmansko-srpski Beograd kao rezultat rada za 2023. godinu.

Video je inspirasan knjigom Nenada Makuljevića, Osmansko-srpski Beograd, vizuelnost i kreiranje gradskog identiteta (1815-1878), Beograd 2014.
Autor videa: Rastko Kukić
Tekst i ilustracije priredila: Svetlana Smolčić Makuljević
Saradnici na projektu: Madlena Dašić i Petar Stamenković