SRPSKO NASLEĐE NA KOSOVU I METOHIJI

POSETA IZLOŽBE STUDENATA l I lll GODINE GRAFIČKOG I INTERAKTIVNOG DIZAJNA

Studenti I godine Fakulteta digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan u okviru predmeta Istorija dizajna, su zajedno sa profesorkom Svetlanom Smolčić Makuljević obišli izložbu pod nazivom „Srpsko umetničko nasleđe na Kosovu i Metohiji u galeriji Srpske akademije nauka iumetnosti u Beogradu (SANU).

Iva Đedović

    Izložba je bila sjajna i jako lepo organizovana. Čitavo nasledje je rasporedjeno po galeriji tako da gledanjem i slušanjem kustosa dobijemo jednu zaokruženu sliku o onome što je naša istorija i naše istorijsko nasledje.

Katarina Stefanović

    Bogorodičina crkva u Ljeviši sagrađena je još u 9. veku, a njen drugi ktitor, a i ujedno ktitor Banjske i Gračanice jeste bio kralj Milutin, koga možemo videte na kopiji sačuvanog fragmenta freske iz Bogorodice Ljeviške.

Anđela Rosić

   Prilikom današnje posete izložbi u galeriji ’’SANU’’ posvećenoj srpskom umetničkom nasleđu na Kosovu i Metohiji, imala sam priliku da vidim originale i replike umetnosti i značajnih predmeta iz perioda od 12-20. veka.

Jovana Lajčak

         Izložba koju smo posetili ima veliki značaj u aspektu kulture i identiteta srpskog naroda, kako kroz prošle vekove, tako i danas. Ona svedoči o kulturnom nasleđu sa Kosova i Metohije, a koje predočava mnogo o istorijskim