Seminarski Radovi

Maja Babić – Savremena društveno angažovana umetnost

Ivana Tomišić –
Pol Gogen

Aleksa Žegarac –
Piet Mondrian

Marija Živković – Milena Pavlović Barili.