Simonida Nemanjić

Simonida Nemanjić, (grčki Σιμωνίς Παλαιολογίνα, 1294-1345)

Buduća srpska kraljica Simonida, bila je jedina kćerka vizantijskog cara Andronika Drugog i njegove druge žene, carice Irine Monferata (Jolanda od Monferata (oko 1274—1317), kada je postala vizantijska carica ime je promenila u Irina, bila je druga supruga Andronika II Paleologa, majka je srpske kraljice Simonide, poslednje žene kralja Milutina. Irina je rođena u Kazalu, i bila je kćerka Vilijama VII od Monferata i španske princeze Beatriče od Kastilje. Irinin deda i Simonidin pradeda bio je Alfonso X od Kastilje, španski kralj Leona i Kastilje). Simonida je kao i sva zakonska muška i ženska deca vizantijske carske porodice, rodjena u sobi obloženoj purpurnim mermerom, porfiri, i na taj način mogla je da ponese pridev porfirogeneta.

Kako je Simonida dobila ime
Zbog straha od prethodnih caričinih pobačaja ženske dece, kao i brige Andronika Drugog da se nešto ne dogodi novorodjenoj naslednici vizantijskog carstva, porfirogeneta princeza je dobila ime prema sujevernom običaju praktikovanom u Vizantiji. Princezi je uz intenzivnu
svenoćnu molitvu i paljenje sveća pred ikonama dvanaest apostola izabrano ime prema apostolu ispred čije je ikone sveća najduže gorela. Tako je Simonida dobila ime prema apostolu Simonu.

Sklapanje dinastičkog, odnosno političkog braka

Princeza Simonida je kao petogodišnjakinja došla na srpski dvor. Dinastički brak srpskog kralja Milutina sa vizantijskom princezom, u crkvi je prihvaćen sa negodovanjem zbog velike razlike u godinama. Simonidi je bilo pet, dok je kralj Milutin imao već četrdeset četiri godina. Ovim brakom Milutin je učvrstio moć i vlast na srpskom prestolu i postignut je sporazum o miru. Brak srpskog kralja sa vizantijskom princezom označio je političko ujedinjenje sa Vizantijom. Dolazak Simonide značio je usmeravanje Srbije ka vizantijskom carstvu, preuzimanje vizantijskih običaja, titula, institucija, kulture i umetnosti. Za kralja Milutina to će značiti prevlast nad starijim bratom Dragutinom i promenu u državnoj politici okrenutoj Zapadu.

Venčanje

Venčanje petogodišnje princeze Simonide i kralja Milutina obavio je ohridski arhiepiskop Makarije nakon Uskrsa 19. aprila 1299, budući da su carigradski patrijarh i većina arhijereja smatrali da je brak izmedju Simonide i Milutina, koji je imao 44 godina i ovo mu je bio četvrti brak, suprotan crkvenim kanonima. Bogato bračno slavlje koje je nakon venčanja usledilo u Solunu organizovao je vizantijski car. Bračnom slavlju nije prisustvovala omiljena kraljica Jelena
Anžujska, majka kralja Milutina, pretpostavlja se stoga što ona nije podržavala ovu vezu.

Lik vizantijske princeze i srpske kraljice Simonide

Šaljiva i radoznala princeza, kako čuveni vizantijski pisac Georgije Pahimer naziva Simonidu, zabeležena je u spisima srpskog arhiepiskopa Danila Drugog po svojoj lepoti i izgledu blagočestive kraljice, koji su izazivali divljenje ljudi srednjovekovne Srbije.

Simonidini portreti

Izgled i lepota vizantijske princeze Simonide očuvani na vizuelnim portretima u crkvi Svetih Joakima i Ane u Kraljevoj crkvi u Studenici (1313-1314), Starom Nagoričinu i Gračanici (1321) potvrda su tvrdnji arhiepiskopa Danilog Drugog. Na najstarijem portretu kraljice Simonide u Studenici (1314), premda oštećenom, prepoznaje se lice sa pravilnim crtama i savršenim ovalom, simetričnim obrvama i usnama. Kraljičine teške svilene odežde krase ornamenti i našiveni biseri, dok na glavi nosi raskošno dizajniranu otvorenu krunu, oko ušiju kružne, krupne mindjuše sa dragim kamenjem i biserima. Dizajn odežde, dragoceni i skupoceni ukrasi, kruna i ukrasi govore o modi koju je vizantijska princeza donela u Srbiju iz vizantijske prestonice Carigrada.

Reč i slika

U srednjovekovnom fresko slikarstvu pored slikanog portreta, identitet se naglašava i natpisom. Vizantijsko poreklo kraljice Simonide uz vizuelni portret istaknuto je i navodjenjem imena vladarskih porodica Paleologa i Komnina, što je takodje prisutno u pravnim dokumentima, poveljama.
Simonida je u Gračanici obučena u granacu sa vladarskim žezlom u ruci, na glavi nosi ukrašenu otvorenu krunu i velike mindjuše. Njen portret deo je kompozicije simboličke vladarske investiture. Kralja Milutina i kraljicu Simonidu iz segmenta neba, kruniše zajedno sa andjelima Hristos, otvarajući im na taj način vrata moći. Brakom sa kćerkom Andronika II i slikom božanske investiture, simboličkim Hristovim krunisanjem iz segmenta neba, kralj Milutin postaje direktan pripadnik vizantijskog komonvelta. Kralj Milutin, najveći ktitor medju Nemanjićima podigao je i obnovio mnoge manastire i crkve u Srbiji, na Svetoj gori, Sinaju, Solunu, Carigradu i Jerusalimu. Sa velikom verovatnoćom se može pretpostaviti da je Simonida učestvovala i uticala na izbor arhitektonske dekoracije, fresko živopisa, dizajna i unutrašnje dekoracije crkava, koje je ktitorisao kralj Milutin, a svakako je uticala na prisustvo luksuza na
srpskom srednjovekovnom dvoru.
Pisani izvori svedoče da je Simonida i sama učestvovala u darovanju predmetima vizuelne kulture. Arhiepiskop Danilo Drugi je zabeležio da je Simonida grob svoje svekrve Jelene Anžujske u manastiru Gradac, darovala brojnim poklonima, a grob prekrila zlatnim pločama, kada je zajedno sa kraljicom Katalinom, došla na hodočasničko poklonjenje.

Kraljica Simonida u Beogradu

U biografiji Jelene Anžujske Arhiepiskop Danilo II govori o želji kraljice Simonide da putuje i poseti svoga devera Dragutinu i njegovu ženu Katalinu Arpad u Beogradu, povodom čega je uputila molbu svome mužu kralju Milutinu, koji je njeno putovanje odobrio. Ovako Danilo II opisuje dolazak Simonide u Beograd najverovatnije 1315. godine: I dođe u slavni grad zvani Beograd na obali reke Dunava i Save. I tu se u velikoj sabornoj crkvi mitropolitskoj pokloniše čudotvornoj ikoni presvete. I sastavši se sa blagočastivim kraljem Stefanom i sa njegovom ženom Katalinom, i tu je bila velika radost i veselje prilikom dolaska ove blagočastive i neiskazana ljubav. Simonida je u pratnji mnogobrojne vlastele, a po odobrenju svoga muža, srpskog kralja Milutina, stigla u Beograd. Dragutin, mnogobrojna srpska vlastela, kao i poslanici ugarskog kralja Karla Robera dočekali su srpsku kraljicu uz mnoštvo poklona. Beograd je u to vreme imao veliku sabornu mitropolitsku crkvu posvećenu Uspenju Bogorodice koja je građena najverovatnije u periodu između 1284. i 1315. godine. Kraljica Simonida se poklonila ikoni Presvete Bogorodice, koja se smatrala čudotvornom i bila najveća gradska svetinja još od sedamdesetih godina XI veka.
Posle veselja koje je trajalo, mnogo dana, Simonida je zajedno sa Dragutinovom ženom Katalinom hodočastila je na grob kraljice Jelene u manastiru Gradac. Ovako događaj opisuje Danilo II: I pođoše obe radujući se u Gospodu, imajući veliku ljubav među sobom. I došavši u dom presvete Bogorodice, u mesto zvano Gradac, i pokloniše se ikoni presvete i po tom pođoše na grob blažene i ljubavlju celivavši ga, i omočiše raku njezinu toplim suzama.

Kraljica Simonida kao monahinja

Želja kraljice Simonide da se zamonaši ispunila se tek nakon Milutinove smrti 1321. godine, kada se Simonida vratila u prestonicu Carigrad gde se zamonašila u manastiru Svetog Andreja. Kako je zabeleženo u žitiju kralja Milutina, Simonida je i iz Carigrada i dalje brinula o izgledu groba svoga muža. Nakon Milutinove kanonizacije 1324. poslala je za njegovu grobnicu skupoceno kandilo i zlatotkani pokrov. Ovako to opisuje arhiepiskop Danilo II: I tako blagočastiva kraljica Simonida načinivši kandilo od skupocenog zlata, i takođe platna skupocena i zlatna, imajući na sebi divnu lepotu izgleda, kojim će pokriti raku ovoga hristoljubivoga, i druge mnoge počasti spremivši, ovo dade ka grobu ovoga blagočastivoga.
Pretpostavlja se da je Simonida kao monahinja nastavila da živi na carskom dvoru u Carigradu. U izvorima se pominje sve do 1336 i 1345. Sahranjena je kod Sera u hramu Svetog Jovana Preteče, koju će kasnije iznova obnoviti car Dušan.

Zanimljivost

Lepota kraljice Simonide bila je inspiracija pesnicima u Srbiji tokom 19. i 20. veka. Za vreme svog boravka na Kosovu (1905-1912), Milan Rakić, pesnik, napisao je pesmu posvećenu Simonidi, pretpostavljajući da su oči na freskama uništili Albanci. Medjutim, u toku konzervatorskih radova 1971-1976 konzervatori Zdenka i Branislav Živković otkrili su slojeve premaza i otkrili Simonidine lepe i svetlo plave oči. “Iskopane Simonidine oči”, tragovi oštećenja iznad očiju, koji su se očuvali do danas deo su antropološke prakse i lečenja struganim prahom sa fresaka, prisutne od srednjovekovnog perioda. Ovaj metod lečenja u nadrilekarstvu i sujeverju zasnovan je na verovanju u čudotvorno izlečenje očiju i očnog vida svetim prahom uzetim sa očiju naslikanih na freskama.